Tin tức hoạt động

Tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

dosis

naltrexon

amitriptyline without prescription

amitriptyline for nerve pain

accutane without birth control reddit

accutane without birth control reddit tourette-zentrum.de accutane without gelatin

prednisolone without prescription

cheap prednisolone click cheap prednisolone

tamoxifen citrate uk

tamoxifen uk pharmacy testbed.idippedut.dk tamoxifen uk brands

buy prednisolone 25mg tablets

buy prednisolone

clomid online reviews

buy clomid tablets

prednisolone pharmacy

cheap prednisolone

where can i buy naltrexone

buy naltrexone online india

buy abortion pill

order abortion pill philippines open abortion manila

buy naltrexone online india

low dose naltrexone buy

where to buy abortion pill in usa

name of abortion pill in u

buy sertaline usa

antidepressant online delivery click sertraline online

abortion pill ph

pregnancy termination in manila blog.keylink.rs pills for abortion

    Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) tổ chức

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Sáng ngày 31/03/2017, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự  Đại hội có các cổ đông đại diện cho 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Biểu quyết thông qua các tờ trình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ của Công ty trong năm 2017.

     Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông:

   

(Đ/c Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2016  

và kế hoạch SXKD năm 2017 tại Đại hội)(Các cổ đông biểu quyết trong Đại hội)(Đ/c Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu trước Đại hội)(Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới)

 

 (Theo nguồn tin Công ty)

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp