Tin tức hoạt động

Tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

viagra pills

buy viagra online uk

buy amitriptyline

buy amitriptyline

female viagra over the counter

female viagra review blog.lakerestoration.com buy female viagra

buy amoxicillin for dogs uk

buy amoxicillin

buy amoxicillin over the counter

buy amoxicillin

where to buy naltrexone in uk

naltrexone without prescription in uk

albuterol inhaler

buy albuterol inhaler

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Sáng ngày 20/03/2016, tại Tòa nhà LICOGI 18 - Số 471/Nhà H2A, phường Thanh Xuân Nam, quận  Thanh Xuân, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần  đầu tư và xây dựng số 18.5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự  Đại hội có các cổ đông đại diện cho 1.365.000 cổ phần, tương đương 91% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; báo cáo của Ban kiểm soát và biểu quyết các tờ trình.

Tại đại hội, các cổ đông đã nghe Đoàn chủ tịch giải thích những câu hỏi của cổ đông xung quanh vấn đề triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành doanh nghiệp, quyền lợi của các cổ đông và những vấn đề liên quan nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển, vươn xa hơn nữa.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần đầy trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Đại hội thành công thể hiện sự đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:  


 

(Đ/c Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2015  

và kế hoạch SXKD năm 2016 tại Đại hội)

 

 (Đ/c Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015)

 

 (Theo nguồn tin Công ty)

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp