Tin tức hoạt động

Tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

   Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Sáng ngày 14/03/2015, tại trụ sở Công ty - Số 471/Nhà H2A, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 1.380.000 cổ phần, tương đương 92% số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần đầy trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Đại hội thành công thể hiện sự đoàn kết cũng như sự quan tâm, ủng hộ của các cổ đông đối với công tác điều hành quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cũng như Ban Giám đốc Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Đông đảo các cổ đông đã về tham dự Đại hội

 

    Đ/c Trần Quang Miến -Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD tại Đại hội

 

Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

(Theo nguồn tin Công ty)

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp