Tin tức hoạt động

Tin: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 được tổ chức vào lúc 8h30 sáng ngày 30/3/2013 tại trụ sở Công ty, số 471 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí cao (biểu quyết 100%) thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012

- Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2013

- Thông qua tờ trình về phụ cấp HĐQT và BKS

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao buổi họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h00. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty

Nhấn vào để download  Nghị quyết

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:


Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả HĐKD năm 2012Đại diện BKS đọc báo cáo

(Theo nguồn Công ty)Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp