Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 9h00, ngày 27/04/2021 (Thứ Ba)

- Địa điểm: Văn phòng tầng 2, Toà nhà N04B-T2, Khu Đoàn ngoại giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2021.

3. Nội dung chương trình:

Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc về hoạt động và kết quả SXKD năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2021; Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ theo luật DN 2020.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email về Văn phòng Công ty. Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu) và gửi về Văn phòng Công ty tại địa chỉ: Văn phòng tầng 2, Toà nhà N04B-T2, Khu Đoàn ngoại giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội trước 4h30 ngày 23/04/2021.

5. Thông tin liên hệ:

Cổ đông vui lòng liên hệ đến Văn phòng Công ty gặp Ms. Vân Anh- Bộ phận Cổ đông.

- Điện thoại: 024.38545659/ 024.35526175

- Email: contact@licogi18-5.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp, giấy ủy quyền, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp từ Ban tổ chức.

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH

Trịnh Việt Dũng

(Đã ký)

 


Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp