Tin tức hoạt động

TIN: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

amoxicillin for uti

amoxicillin rash russellcopeland.com amoxicillin 500mg capsule

viagra price

viagra tablet online read best place to buy viagra online

buy accutane cream

buy accutane pills

buy amoxicillin for uti

amoxicillin 500mg uses

buy tamoxifen

tamoxifen moa

buy accutane singapore

buy accutane cream areta.se accutane without gelatin

buy naltrexone online

naltrexone 50mg partickcurlingclub.co.uk buy naltrexone uk

buy albuterol sulfate inhaler

buy albuterol inhaler

abortuspil online bestellen

abortus pil

buy zoloft

buy sertraline 50mg

buy abortion pill

pills for abortion

usa buy abortion pill

where to buy abortion pill in usa read here order abortion pill online usa

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) tổ chức

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

         Sáng ngày 07/04/2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

         Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Biểu quyết thông qua các tờ trình.     

         Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao về tất cả các nội dung theo chương trình nghị sự. Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tin tưởng vào định hướng chiến lược cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ của Công ty trong năm 2018.     

         Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông:


Đ/c Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2017  

và kế hoạch SXKD năm 2018 tại Đại hội


Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo


Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các tờ trìnhÝ kiến phát biểu của các cổ đông


Các cổ đông biểu quyết

(Theo nguồn tin công ty)

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp