Tin tức hoạt động

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2009 vẫn là một năm có nhiều khó khăn đối với thị trường kinh tế Việt Nam nói chung và nghành xây dựng nói riêng. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 18.5 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2009.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5, lần thứ VII nhiệm kỳ 2010-2012, được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội. Đại hội đã tiến hành theo đúng trình tự của Điều lệ Đảng.

Theo kế hoạch, năm 2009 Tổng công ty LICOGI tham gia thi công tại các hạng mục Tràn xả lũ; Đập không tràn bờ phải; Sản xuất vật liệu đá dăm các loại và cát nghiền… với kế hoạch công tác bê tông hơn 130.000m3; giá trị sản lượng khoảng 240 tỷ đồng. Đơn vị tham gia thi công chính trên công trường là Công ty CP LICOGI 12 và Công ty CP LICOGI 18.

Trong những tháng đầu năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18.5 tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tốt dưới sự chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo công ty cùng với sự đoàn kết nhất trí cao giữa đảng ủy, chính quyền công đoàn và thanh niên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong quí I năm 2009.

Trang : 1 2 3 4 5 6

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp