Tin tức hoạt động

Theo kế hoạch, năm 2009 Tổng công ty LICOGI tham gia thi công tại các hạng mục Tràn xả lũ; Đập không tràn bờ phải; Sản xuất vật liệu đá dăm các loại và cát nghiền… với kế hoạch công tác bê tông hơn 130.000m3; giá trị sản lượng khoảng 240 tỷ đồng. Đơn vị tham gia thi công chính trên công trường là Công ty CP LICOGI 12 và Công ty CP LICOGI 18.

Trong những tháng đầu năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18.5 tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tốt dưới sự chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo công ty cùng với sự đoàn kết nhất trí cao giữa đảng ủy, chính quyền công đoàn và thanh niên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong quí I năm 2009.

LICOGI 18.5 XIN TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO 1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. + Thời gian họp: 9 giờ 00 phút ngày 14/3/2009

Trang : 1 2 3 4 5

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp