Tin tức hoạt động

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.5 cần tuyển: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng...

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18.5 cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 thông báo đến Quý cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty thông báo cổ đông có tên sau đây mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5

Trang : 1 2 3 4 5 6 7

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp