Tin tức hoạt động

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 cần tuyển: Nhân viên phòng Kế toán tài chính

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.5 xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 (LICOGI 18.5) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và trả cổ tức năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Trang : 1 2 3 4 5 6

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp