Thông tin chứng khoán

Thông báo về việc chuyển đổi cổ phiếu của LICOGI 18

Căn cứ vào phụ lục Hợp đồng số 14/2007/BVSC/NV2-TV ký ngày 22/10/2007 Căn cứ vào phụ lục Hợp đồng số 14/2007/BVSC/NV2-TV

ký ngày 22/10/2007 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc ủy thác quản lý sổ cổ đông. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trân trọng thông báo với các quý vị cổ đông LICOGI 18 nội dung như sau:

1. Ngày 12/11/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tiến hành đổi cổ phiếu vô danh sang giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Địa điểm: Số 245 Nguyễn Lương Bằng, TP.Hải Dương

Thời gian: Sáng từ 8h00 – 11h30

Chiều từ 13h30 – 16h00

2. Từ ngày 13/11/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tiến hành đổi cổ phiếu vô danh sang giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và tiếp nhận các thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

Địa điểm: Tầng 2 Số 94 Bà Triệu, Hà Nội

Thời gian: 13h30 – 16h30

Kể từ ngày thông báo trên cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, tìm hiểu các thủ tục, thông tin về thực hiện quyền và các thông tin khác liên quan đến quyền sở hữu cổ phần của cổ đông có thể liên hệ trực trực tiếp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại 94 Bà Triệu (Hà Nội) và Chi nhánh TP.HCM (11 Nguyễn Công Trứ, Q1) để được hướng dẫn cụ thể.

(Chú ý: Khi cổ đông đến đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải mang theo cổ phiếu vô danh và chứng minh thư nhân dân).

Xác nhận của
Công ty Đầu tư và Xây dựng số 18
TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Đặng Văn Giang

 Xác nhận của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ngô Phương Chí

Theo Website Công ty chứng khoán Bảo Việt

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp