Hoạt động đảng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5 LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

         Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 13/05/2020, Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Long Điền – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 và đồng chí Đặng Anh Tuân - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.

         Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.     

         Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 cũng gặp không ít thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã kịp thời tham mưu, đề xuất đường lối chiến lược của Công ty, chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng. Quan tâm chỉ đạo công tác kiến tạo văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thân ái, giúp đỡ, để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên Công ty. Và hơn hết các Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ.          

         Với tinh thần trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc dân chủ trong Đảng, các đại biểu đã lựa chọn nhân sự bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025


Đ/c Trần Quang Miến - Bí thư Đảng bộ trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ 

nhiệm kỳ 2020 - 2025


BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại Hội và nhận nhiệm vụ mới 

         Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã hoàn thành chương trình thành công tốt đẹp.

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp