Giới thiệu

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Phòng Kinh tế kỹ thuật

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Văn thư

Thông báo tuyển dụng gấp Thợ trắc địa

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.5 1.1. Năm thành lập: Quyết định thành lập số 104/CTCP-TCHC ngày 18/06/2007

Trang : 1 2

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp