Xây dựng dân dụng

Công trình: Nhà sinh hoạt công trường Mỏ than Khe Tam - Công ty than Dương Huy TKV

       Ngày 2 tháng 4 năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 và Công ty TNHH 1 thành viên than Dương Huy TKV đã tổ chức lễ khởi công công trình: Nhà sinh hoạt công trường thuộc dự án: Đầu tư khai thác phần lò giếng mỏ than Khe Tam Công ty than Dương Huy. Công trình được xây dựng tại địa bàn thị xã Cẩm Phả huyện Quảng Ninh.Ảnh: Phối cảnh công trình
 (Theo nguồn tin Công ty)

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp