Xây dựng dân dụng

Công trình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương-Chi nhánh Hà Nội

Công tình có địa điểm xây dựng tại 11A-Đoàn Trần Nghiệp-Hà Nội. Công trình do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương-Chi nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Licogi 18.5 đảm nhận thi công cải tạo phần cửa sơn PU

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp