Xây dựng công nghiệp

Công trình: Nhà máy Công nghệ KYOCERA - MITA Việt Nam giai đoạn 1

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 đã tham gia thi công công trình: Nhà máy Công nghệ Kyocera – Mita Việt Nam giai đoạn 1. Công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 20ha nằm trong: Khu công nghiệp VISIP - Phố Mới – Tân Dương - Thủy Nguyên - Hải Phòng. Công trình do tập đoàn Kyocera – Mita đầu tư, đây là nhà máy lớn thứ hai của tập đoàn Kyocera – Mita sau nhà máy tại Trung Quốc

Sau đây là phối cảnh công trình:
(Theo nguồn tin Công ty)

Tin mới nhận

Liên kết WebSite

Hình ảnh doanh nghiệp